Testa din digitala profil!

Testet har gjorts - gånger

Ta reda på dig egen digitala profil! Webbsurfing ger upphov till stora mängder data. Är dina personuppgifter så värdefulla att du vill skydda dem? Gör testet och ta reda på om du är proffs eller amatör!

Vi testar tre områden: dina kunskaper, dina attityder och dina aktiviteter på nätet. Resultatet blir en profil och individuella tips för hur du kan hantera dina egna uppgifter. Testet tar ungefär 5 minuter att göra.

Starta testet

Partner: IT-universitetet i Köpenhamn, Uleåborgs universitet, Utbildningsstyrelsen

I samarbete med TEK –Teknikens Akademiker, TIEKE – Utvecklingscentralen för Informationssamhälle, MyData Global, Datafund

Testet uppdaterat 2.4.2022